DeCommunicatieKliniek_m

Welkom bij De Communicatie Kliniek

Wij geloven erin dat het verbinden van professionals in marketing en communicatie de zorg- en welzijnssector meerwaarde geeft. Met elkaar kunnen we vraagstukken inbrengen, nieuwe terreinen verkennen, kennis delen en leren van elkaar. Zo versterken en vernieuwen we elkaar en de markt waarin wij actief zijn. En om dat te doen hebben we een nieuw platform gecreëerd: De Communicatie Kliniek.

gesprek

Geïnteresseerd in ons platform?

Wil je communicatie- en marketingcollega’s ontmoeten uit zorg & welzijn? Wil je kennis halen en brengen? Wil je informatie delen en uitwisselen? Meld je aan bij ons platform.

IKZ van start

In november 2016 is het Informatie Knooppunt Zorgfraude (IKZ) van start gegaan. Het IKZ is een nieuw samenwerkingsverband van de IGZ, iSZW, NZa, de Belastingdienst, CIZ, FIOD OM, VNG en ZN, om fraude in de zorg aan te pakken.  Het Nederlandse zorgstelsel waarborgt dat goede zorg voor alle Nederlanders toegankelijk is. Met dezelfde zorg waarmee aan het zorgstelsel is en

0514_fvdb_20151005

Dialoogdag met staatssecretaris Van Rijn

Voor deze dag ontwikkelde De Communicatie Kliniek onder het thema “Koersen op kansen, regionaal resultaat”, waarin het strategisch programma voor de regionale arbeidsmarkt Zorg & Welzijn 2016-2020 werd gepresenteerd, diverse communicatie middelen.

Campagne Bronovo

Bronovo

De historische ‘verpleging vanuit liefdewerk’, zoals in het verleden verricht door de diaconessen heeft fundamentele waarden in Bronovo verankerd, die zich tot op de dag van vandaag uiten in de mentaliteit van haar medewerkers. Persoonlijke aandacht, dienstbaarheid en kwalitatieve service zowel naar patiënten als naar collega’s onderling, nemen daarbij een belangrijke plaats in. Daardoor is Bronovo in staat een product te bieden

ddh-mkk-ahmed

Daniel den Hoed Stichting

De Daniel den Hoed Stichting helpt mee kanker te overwinnen en ondersteunt het kankeronderzoek van Erasmus MC. De Communicatie Kliniek bedacht de strategie en het overall creatieve concept voor een omvangrijke fondsenwervingscampagne. Onder het thema “Maak kanker kansloos” en door het “omdraaien” van de naam Daniel den Hoed naar De Hoed van Daniel werd een voor het merk uniek campagneconcept

1350x900_erasmus_meisje

Erasmus MC

De Communicatie Kliniek werkt voor het Erasmus MC met betrekking tot strategie, conceptontwikkeling, en uitwerking. De eerste grote campagne droeg het thema ‘Heel de mens.’ De tweede campagne draaide onder het thema ‘Patiënt Prominent’ Naast deze twee corporate campagnes realiseerden we ook de introductie van het ‘Moeder en kind centrum’, bedrijfsfilms, een personeelswervingscampagne, en een keur aan brochures (o.a. voor onderwijs)

ABN-AMRO

Stel, je wint als toonaangevende bank een vakprijs, je bent er ontzettend verguld mee,  maar vanwege het crisisspook dat door Nederland waart vind je het moeilijk (zo niet gênant) om die vreugde hardop te laten klinken. Wat doe je dan? ABN Amro vroeg het ons, en wij gaven het antwoord. In een simpele, maar doeltreffende advertentie, die niet alleen in de